shadow

De uitvaartbranche kan leren van de zorg

Raakvlakken uitvaartbranche en de zorg

Waar de zorg voornamelijk gericht is op herstel van een patiënt, is de uitvaartbranche veelal gericht op het afscheid van een overledene, die het leven los heeft moeten laten.

Beide branches kennen echter ook raakvlakken. Zo zijn de betrokkenheid bij zowel de uitvaartbranche als de zorg erg groot. Bovendien wordt er vaak gewerkt in een omgeving, waar emoties veelvuldig aanwezig zijn. Voor kosten in de zorg is elke Nederlander verplicht een Zorgverzekering af te sluiten.

Begrafenisverzekering afsluiten

Waar een Zorgverzekering verplicht is, is dat geen voorwaarde als het gaat om een begrafenisverzekering afsluiten. Toch is het heel goed om daar wel aandacht voor te hebben. De enige zekerheid die je hebt, is immers dat je uiteindelijk komt te overlijden. Om te voorkomen dat jouw nabestaanden kosten voor jouw uitvaart moeten maken, kan je toch beter zelf nog een begrafenisverzekering afsluiten. Dat kan gelukkig op elk gewenst moment.

Wat kan de uitvaartbranche leren van de zorg

De uitvaartbranche kan op sommige vlakken best nog wat leren van de zorg. Alhoewel de uitvaartbranche gericht is op het laatste afscheid van iemand, is er meer mogelijk dan alleen toewerken naar de uitvaart zelf. Zo kan zo snel mogelijk bij overlijden gekeken worden of de overledene nog speciale lichamelijke zorg nodig heeft. Deze postmortale zorg kan gericht zijn op het zo goed mogelijk in stand houden van het stoffelijk overschot tot aan de uitvaart. Hierdoor wordt het voor nabestaanden mogelijk gemaakt om in vrijwel elke situatie toch nog afscheid te kunnen nemen van de overledene.

Zorg aan het stoffelijk overschot

Bij postmortale zorg aan een overledene, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het aanbrengen van make-up, mocht de overledene slachtoffer te zijn geworden van een ernstig ongeluk en hierdoor verminkt zijn. Als iemand vrijwel niet meer herkenbaar is, kan door middel van het tonen van alleen al een vinger, maken dat de nabestaanden het besef krijgen dat diegene echt overleden is. Dit helpt enorm bij het verwerken van het verlies.

Een belangrijke methode die het stoffelijk overschot in goede conditie kan houden is: thanatopraxie. Hierbij wordt het lichaam geconserveerd, waardoor het vaak niet meer nodig is om het te koelen. Zo blijft de overledene veel langer tastbaar aanwezig.

Gesprek aangaan

In de zorg wordt veelal het gesprek met de patiënt aangegaan. Bij een terminaal zieke patiënt is die wens echter net zo groot. In de meeste gevallen willen mensen overlijden, zoals ze geleefd hebben. Door goed te luisteren naar de wensen van de patiënt of anders de nabestaanden, kan de uitvaart exact worden weergegeven in de stijl van de overledene.